Jobmine to coś więcej niż tylko pośrednictwo pracy. Jobmine nie tylko znajduje pracę dla Ciebie, ale tylko odpowiednią osobę. Tytuł pracy można uruchomić bezpośrednio w poszukiwaniu pracy.

Algorytm Jobmine

Jak działa nasz algorytm?

Całkiem zwyczajnie: nasz algorytm łączy umiejętności i kwalifikacje kandydatów z wymogami poszczególnych miejsc pracy. Każdy kandydat posiada indywidualne zdolności, a każdy opis stanowiska pracy własne wymogi - także w przypadku identycznych zwodów.

Zasada dwóch "obszarów"

Algorytm Jobmine wylicza optymalną zgodność pomiędzy profilem kandydata a wymogami stanowiska pracy. Przy tym określa za pomocą testu psychometrycznego preferencje w działaniu, postrzeganiu oraz rozwiązywaniu problemów w zakresie profilu osobowości. W połączeniu z zainteresowaniami, doświadczeniami (zawodowymi) oraz kwalifikacjami uzyskuje profil, który dopasowuje do wymogów i indywidualnych oczekiwań poszczególnych pracodawców.

Nasz algorytm pracuje na dwóch obszarach: kandydaci i stanowiska pracy.

Algorytm Jobmine dobiera optymalnie kandydatów i stanowiska pracy.

Dla kandydatów sporządza profil na podstawie ugruntowanej wiedzy. Przy tym rozstrzygające są "skills" jak umiejętności, czynności i doświadczenie, a także "attitude" jak motywacja i zainteresowania.

Algorytm rozszyfrowuje oferty pracy, filtruje indywidualnie wymogi oraz przekłada specyficzne umiejętności w celu odpowiedniego doboru.

Wynikiem jest idealny dobór.